Bezpečnost potravin

FDA zjednodušil on-line registraci potravinářských podniků

Vydáno: 31. 10. 2003
Autor:

Podle zákona o bioterorismu z r. 2002 se musí potravinářské firmy povinně zaregistrovat u Amerického úřadu pro potraviny a léčiva do 12. 12. 2003.  FDA oznámil, že od  16. 10. 2003 bude využívat novou moderní technologii pro elektronickou registraci firem.

Termín 12. 12. 2003 pro povinnou registraci domácích a zahraničních firem, které na americký trh dodávají potraviny, se nezadržitelně blíží. FDA může denně zpracovat max. 1800 žádostí o registraci, které byly zaslány poštou nebo faxem, tzn., že od 12. 10. 2003 do konce registračního období lze zpracovat max. asi 80 000 žádostí. FDA proto doporučuje všem firmám, aby využily možnosti zaregistrovat se on-line, neboť tato forma registrace výrazně zrychluje celý proces a umožňuje zpracovat více žádostí. Nový systém pracuje nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Potvrzení o registraci a registrační číslo obdrží žadatelé okamžitě, jakmile jsou všechna pole registračního formuláře správně vyplněna. Podle odhadů FDA v případě využití elektronické registrace jsou ztráty času pro manažery firem minimální: 2 hodiny prostudování materiálů a formuláře, 45 minut pro vyplnění formuláře pověřeným pracovníkem, 15 minut pro kontrolu údajů majitelem firmy. U zahraničních firem bude nutné počítat s tím, že pochopení i vyplnění příslušného formuláře bude vyžadovat více času. Hříšníci, kteří nebudou mít platnou registraci, se vystavují nebezpečí i trestního stíhání a hrozí jim také zákaz provozování činnosti. Při prodeji nebo převedení firmy na jinou osobu je nezbytné opět žádat o registraci. Nové firmy je nutno zaregistrovat do 60 dní. Registrace firem je bezplatná.
Podrobnosti a formulář pro registraci jsou k dispozici zde.