Bezpečnost potravin

FDA nařizuje přísná pravidla pro potravinářské firmy

Vydáno: 19. 3. 2003
Autor:

Součástí přípravy na válku v Iráku je také zavádění přísných bezpečnostních opatření i v sektoru potravinářského průmyslu.

Úřad pro potraviny a léčiva – Food and Drug Administration (FDA) navrhuje vyhlášku, podle které  všechny  domácí a zahraniční firmy, které vyrábějí, zpracovávají, balí, skladují a dodávají potraviny a krmiva určená pro americký trh, se musí povinně registrovat u FDA do konce letošního roku. Podle odhadů se uvedené opatření bude týkat asi 400 000 firem. Vyhláška je považována za klíčovou při zavádění Zákona o ochraně veřejného zdraví před bioterorismem (2002), který dává FDA vyšší pravomoci při ochraně národních zásob potravin. Opatření zvýší schopnost FDA regulovat a kontrolovat potravinářské firmy. Nařízení se vztahuje na všechny provozovny,  nezávisle na tom, zda jejich potravinářské produkty jsou nebo nejsou dodávány na americký trh. Jedná se především o výrobce a dodavatele potravin a krmiv, které jsou kontrolovány FDA, včetně výživových doplňků, kojenecké výživy, nealko a alkoholických nápojů a aditiv.  Vyhláška vyžaduje, aby vlastník nebo jednatel firmy zaslal registraci FDA. V případě zahraničních firem je nutné se zaregistrovat prostřednictvím amerického zástupce příslušné firmy. Zahraniční firmy se nemusí registrovat, pokud jejich potravinářské výrobky jsou před importem do USA dále zpracovávány nebo baleny jinou zahraniční firmou. Termín povinné registrace pro všechny zahraniční a domácí výrobce potravin a krmiv určených na americký trh, termín je do  31. 12. 2003
Znění Zákona o ochraně veřejného zdraví před bioterorismem je k dispozici na http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html