Bezpečnost potravin

Falšování mléčných výrobků

Vydáno: 8. 6. 2006
Autor:

Nová chromatografická metoda pro rychlé stanovení přídavku sójové bílkoviny do mléčných výrobků.

Tradiční mléčné výrobky se vyrábějí z mléka a jakýkoliv nedeklarovaný přídavek nemléčných bílkovin je zakázán. Vzhledem k tomu, že se konzumace sóji považuje z výživového i zdravotního hlediska za prospěšnou, byla vyvinuta řada nových výrobků, do kterých se přidává sójová bílkovina. Sójové bílkoviny jsou ve srovnání s mléčnými bílkovinami podstatně levnější. Díky tomuto je použití sójové bílkoviny k náhradě mléčné bílkoviny velmi atraktivní z hlediska konečné ceny mléčných výrobků. Sója patří mezi alergenní přísady a její použití ve výrobcích musí být podle směrnice EU č. 2000/13/ES o značení potravin uvedeno na etiketě výrobku.

Stanovení sójové bílkoviny v mléčných výrobcích není jednoduché, zvláště tehdy, pokud jsou rostlinné bílkoviny použity v malých množstvích. Podmínky výroby potravin modifikují strukturu sójových bílkovin a to ztěžuje jejich stanovení.

Ke stanovení sójových bílkovin v mléčných výrobcích byly vyvinuty a používají se různé analytické metody: imunologické, elektroforetické a chromatografické. Ve Španělsku vyvinuli novou rychlou metodu stanovení přídavku sójových bílkovin do vybraných mléčných výrobků pomocí perfuzní chromatografie s reverzními fázemi. Příprava vzorku k analýze spočívá ve směšování vzorku s vhodným rozpouštědlem a v odstřeďování. K separaci sójových bílkovin od mléčných dochází za méně než 4 minuty.

Vypracovaná metoda byla úspěšně použita pro stanovení sójových bílkovin v sýru, jogurtu a kojenecké výživě. Uvedenou metodu lze využít i k přesnému kvantitativnímu stanovení rostlinných proteinů použitých pro falšování mléčných výrobků.

 

Pozn.: Uvedená práce byla finančně podpořena grantem Evropské komise a grantem španělské vlády.

 

Food Additives & Contaminants 23, 2006, č. 4, s. 339–347