Bezpečnost potravin

Falšování instantní kávy

Vydáno: 4. 3. 2003
Autor:

ČZPI používá pro sledování falšování instantní kávy metodu vyvinutou ve VÚP Praha, která je založena na analýze cukrů pomocí kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí.

V r. 1999 bylo analyzováno celkem 22 vzorků, 5 nevyhovělo parametrům pro instantní kávu.  V r. 2000  bylo analyzováno 37 vzorků a nevyhovělo 16. V r. 2001 byl počet nevyhovujících vzorků výrazně nižší. U falšovaných vzorků kávy se obsah cukrů v sušině pohyboval v rozmezí 5,1-51,83 %.     
Výživa a potraviny,  2002, 57, č. 3, s. 94