Bezpečnost potravin

Falšování bylinných doplňků stravy určených ke snižování hmotnosti

Vydáno: 18. 11. 2008
Autor:

Nová analytická metoda umožňuje simultánní stanovení šesti nejčastějších sloučenin používaných k falšování doplňků stravy.

Obezita se stala obrovským celosvětovým problémem, neboť je příčinou řady chronických nemocí. Pro spotřebitele je často obtížné změnit výživové návyky a zvýšit fyzickou aktivitu, a proto se hledají řešení v doplňcích stravy určených ke snižování hmotnosti. Volně prodejné doplňky stravy (tzv. OTC, over-the-counter) ke snižování hmotnosti obsahují jeden nebo několik výživových doplňků, např. vitaminy, minerální látky, byliny nebo jiné rostlinné druhy.
Častým problémem u doplňků stravy ke snižování hmotnosti je jejich falšování přídavkem syntetických léků, které mají zajistit účinnost těchto přípravků. V roce 2004 Úřad pro potraviny a léky v USA (US FDA) zaslal 16 firmám varovný dopis, ve kterém je žádal, aby přestaly uvádět na svých výrobcích falešná tvrzení o úbytku hmotnosti a dále 23 společnostem nařídil zastavení distribuce doplňků stravy obsahujících androstenedion. V Číně se v roce 2002 zjistilo, že 33,3 % přírodních doplňků stravy obsahovalo zakázané léky, které zajišťovaly účinnost doplňků stravy. V zemích, které dovážejí doplňky stravy z Číny, se tak ukázalo jako nezbytné mít k dispozici validované analytické metody pro kontrolu doplňků stravy.
Zjistilo se, že mezi hlavní látky používané k falšování doplňků stravy ke snižování hmotnosti, které se exportují z Číny, patří:
– fenfluramin,
– fenolftalein,
– sibutramin a jeho metabolity (N-di-desmetylsibutramin a N-mono-desmetylsibutramin),
– orlistat.
 
Sibutramin a orlistat jsou látky, které schválil US FDA pro léčbu obezity. Fenfluramin odstranil FDA z trhu v roce 1997, neboť měl vážné vedlejší účinky. Fenolftalein se používal více než sto let jako laxativní prostředek. V nedávné době byl odstraněn z trhu, neboť se objevily obavy týkající se jeho možných karcinogenních účinků.
 
Existuje řada metod, které umožňují stanovení výše uvedených látek. Tyto metody však nejsou specificky zaměřené na doplňky stravy. V Číně vyvinuli metodu LC-ESI-MS (liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry), která umožňuje simultánní stanovení uvedených šesti syntetických látek používaných k falšování bylinných doplňků stravy ke snižování hmotnosti. Metoda byla publikována v časopise Food Additives and Contaminants (viz zdroj).