Bezpečnost potravin

Extrakty z čínských léčivých bylin jako alternativa v biologickém zemědělství

Vydáno: 1. 11. 2003
Autor:

Rostlinné extrakty Kezi, Zhimu a Wubeizi byly aplikovány na rostliny bramboru na poli a vystaveny různě dlouhou dobu povětrnostním podmínkám. Poté byly listy ošetřených rostlin odděleny, v laboratorních podmínkách inokulovány suspenzí spor plísně bramborové a inkubovány. Tímto způsobem lze stanovit za přirozených podmínek stupeň a dobu působení přírodní látky.

Ochrana proti plísni bramborové je v ekologickém zemědělství velmi problematická. Proto se vědci ze Švýcarského výzkumného ústavu v Curychu (FAL) ve spolupráci s kolegy ze Zemědělské univerzity Hebei v Číně zaměřili na výzkum rostlinných extraktů na bázi čínských léčivých bylin.
Léčivé rostliny mohou vykazovat antibiotické a fungicidní účinky, které jsou známy především v humánní medicíně. Také v ochraně proti houbovým chorobám vykázaly léčivé rostliny v laboratorních nebo skleníkových pokusech za ideálních podmínek zajímavý potenciál účinku. Tyto slibné výsledky však bohužel nebyly potvrzeny ve volné přírodě. Vlivy prostředí jako srážky a UV-záření a také trvale vysoký infekční tlak patogena způsobily pokles účinnosti přírodní látky. Poznání vlastností a stability rostlinné látky za přirozených podmínek je tedy důležitým kritériem pro úspěšnou aplikaci v praxi. Proto byla použita metoda, která umožnila testovat délku účinku rostlinných extraktů a jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům ve volné přírodě.
V poloprovozním pokusu byly zkoumány rostlinné extrakty Kezi (Terminalia chebula v 1% koncentraci, tzn. 5 kg . ha–1), Zhimu (Anemarrhena asphodeloides v 2% koncentraci, tzn. 10 kg . ha–1) a Wubeizi (Galla chinensis/Rhus javanica v 2% koncentraci, tzn. 5 kg . ha–1). K srovnání sloužila varianta s měďnatým fungicidem Kocide DF (40% hydroxid měďnatý v 0,2% koncentraci, tzn. 0,4 kg Cu . ha–1 nebo v 0,05% koncentraci, tzn. 0,1 kg Cu . ha–1). Rostlinné extrakty v předchozích laboratorních pokusech inhibovaly růst houby Phytophthora infestans.
Přípravky byly aplikovány na rostliny bramboru na poli a vystaveny různě dlouhou dobu povětrnostním podmínkám. Poté byly listy ošetřených rostlin odděleny a v laboratoři infikovány a inkubovány. Tímto způsobem lze stanovit za přirozených podmínek stupeň a délku účinku přírodní látky. Pokusy ukázaly, že rostlinnými extrakty je možné dosáhnout účinku srovnatelného s měďnatým přípravkem v dávkování zhruba 100 g Cu . ha–1.
Poloprovozními pokusy tak lze při nižších nákladech získat spolehlivější poznatky o působení preparátů se slabším účinkem, které by mohly být používány v biologickém zemědělství, než polními pokusy. Tento postup je proto vhodný pro vývoj nových produktů. Za přirozených podmínek může probíhat srovnání formulací preparátů za účelem zlepšení odolnosti proti dešťovým srážkám a UV-stability. Příští výzkumy by měly zahrnovat vedle testování dalších rostlinných extraktů také vliv a působení použitých aditiv a strategie aplikace.
Kartoffelbau, 54, 2003, č. 8, s. 324–328
Další informace viz Zemědělské aktuality