Bezpečnost potravin

Extrakt z artyčoků proti dysfunkci ledvin

Vydáno: 3. 2. 2008
Autor:

Vyhodnocení ochranného účinku extraktu z artyčoků proti negativním projevům při zvýšeném příjmu kreatinu ze suplementů.

Potraviny rostlinného původu jsou spojovány se snižováním rizika řady chronických nemocí vzhledem k obsahu složek působících antioxidačně nebo jako lapače volných radikálů. Artyčoky (Cynara scolymus) jsou dobrým zdrojem vitaminu C, kyseliny hydroxyskořicové a flavonů, a tak extrakty z nich jsou používány v lidové medicíně. Jsou doporučovány jako diuretikum a mohou zvyšovat vylučování toxinů močí, chrání proti nefrotoxicitě.
Cynarin obsažený v artyčoku stimuluje metabolismus cholesterolu, snižuje hladinu tuků, zlepšuje diurezi a zvyšuje sekreci žluče.
Obsažený inulin a oligofruktóza mají vliv na snižování hladiny kyseliny močové v krvi udržováním dusíkové rovnováhy. Navíc jsou obsaženy polyfenoly, které působí antioxidačně a zlepšují funkci endotelu (výstelky cév).
Kreatin je přirozeně vytvářen z glycinu, argininu a methioninu v játrech, ledvinách a slinivce. Je přenášen krevními cestami, je fosforylován na energeticky bohatý kreatinfosfát. Populární se stala suplementace kreatinem k zvýšení energie ve svalech. Avšak bezpečnost orální suplementace je sporná. Dávkovací doporučení uvádějí 20 g denně během 3 až 7 dní, a pak 2 až 5 g denně na udržování. Vedle mírného zvýšení kreatininu v krvi to může mít vedlejší efekty (svalové křeče, dráždění očí, gastrointestinální problémy a dysfunkci ledvin).
 
Ve Státním výzkumném centru v Kairu v Egyptě byl prováděn výzkum vlivu extraktu z artyčoku na negativní účinky vysokého příjmu kreatinu na funkci ledvin. Pokud byla krysám po dobu 4 týdnů podávána strava obohacená dávkou 300 mg kreatinu/kg tělesné hmotnosti, došlo v porovnání s kontrolní skupinou ke zvýšení močoviny a kreatininu v plazmě a N-acetylglukosaminidázy. V souvislosti s tím se zvyšuje hladina sodíku, amonia, mléčnanů, aldosteronu a kortikosteronu v séru a snižuje hladina draslíku, testosteronu a inzulinu. V případě, že byl současně s kreatinem podáván vodný extrakt z listů nebo z celých artyčoků byly hodnoty močoviny, kreatitninu a sodíku podstatně nižší. Oba extrakty vykazovaly ochranný účinek na ledviny, obzvlášť výrazný byl účinek extraktu z celých artyčoků.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 104, 2008, č. 1, s. 29-36