Bezpečnost potravin

Export indického chilli koření vzrůstá

Vydáno: 22. 6. 2005
Autor:

Přestože byla v indickém chilli koření prokázána přítomnost zakázaného barviva Sudan I, zvýšil se export tohoto koření za období 2004–2005 o téměř 60 %. EK rozšířila nařízení o testování koření na nepovolená barviva na Sudan I až IV.

Export chilli koření a chilli produktů z Indie nebyl objevením nepovoleného červeného barviva ve zpracovaných potravinách v Evropě nijak ovlivněn. V období 200–2005 vzrostl export indického chilli téměř o 60 %  a dosáhl výše 138 00 tun oproti 86 575 tunám předchozího roku, a to i přes dosud největší akci stahovaní inkriminovaných výrobků z prodeje v historii Velké Británie vyvolanou zjištěním zakázaného barviva Sudan I v několika šaržích koření pocházejícího z Indie. Aby se export pokud možno udržel na současné výši a nedošlo k opakování situace se stahováním výrobků z trhu, nařídil indický Úřad pro koření provádění povinného vzorkování všeho koření chilli i chilli výrobků určených pro export. V současné době Úřad testuje koření na přítomnost barviva Sudan I, II, III a IV a na aflatoxin pocházející z plísní na některých potravinách. S účinností od 10. března 2005 nesmí být žádná zásilka chilli, chilli produktů nebo jiných potravin obsahujících chilli exportována bez doprovodného certifikátu vystaveného Úřadem pro koření, který bude potvrzovat, že dodávka neobsahuje barvivo Sudan I–IV ani aflatoxin a je připravena pro export. Evropská komise již v červnu 2003 poprvé požadovala, aby dodávky pálivé papriky a příslušných produktů importovaných do EU pro lidskou spotřebu byly opatřeny analytickou zprávou potvrzující, že dodávka neobsahuje barvivo Sudan I. EK nyní požadavek rozšířila i na barviva Sudan II, Sudan III a Sudan IV (šarlatová červeň).
http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?id=59981