Bezpečnost potravin

„Exorzist“ proti transgenním rostlinám

Vydáno: 26. 11. 2002
Autor:

geneticky modifikované rostliny, nový postup k odstranění pozměněných genetických informací z dědičného materiálu

Díky novému vývoji transgenních rostlin se zřejmě spotřebitelé přestanou obávat produktů z geneticky upravených surovin. Nový postup „Exorzist“ se spouští krátce před zráním plodin a odstraňuje pozměněné genetické informace z dědičného materiálu sklizňového produktu. Transgenní rostliny, v nichž proběhl tento proces, pak nelze rozeznat od rostlin bez genových modifikací. Tento postup by měl být vázán na určitou růstovou fázi rostliny nebo by měl být řízen odstraněním určité látky. Doposud bylo založeno a vyhodnoceno několik pokusů, které prokázaly funkčnost tohoto postupu. Existují však určité pochyby, jestli je skutečně možné úplné odstranění všech pozměněných dědičných informací. Pokusy univerzity v New Yorku ukázaly, že míra úspěšnosti se dosud pohybuje mezi 22 až 69 %, takže ještě značná část  pozměněné dědičné informace v produktu zůstává.
DLG-Mitt., 2002, č. 11, s. 10 (DK)