Bezpečnost potravin

Evropští experti se neshodují, zda importovat geneticky modifikovanou kukuřici

Vydáno: 29. 9. 2004
Autor:

Bylo odloženo hlasování, zda bude americké firmě Monsanto povolen dovoz geneticky modifikované kukuřice. GMO

Evropská unie zůstává nejednotná ve svých postojích k bezpečnosti biotechnologicky upravených potravin. Bylo odloženo hlasování, zda bude americké firmě Monsanto povolen dovoz geneticky modifikované kukuřice.
Evropští environmentální experti reprezentující blok 25 členských států nedokázali shromáždit dostatek hlasů pro komplexní rozhodovací proces, zda bude žádost firmy Monsanto přijata či zamítnuta. „Záležitost je odložená, protože několik členských států požadovalo důkladnější vysvětlení. Bude se konat další setkání, kde dostanou bližší informace,“ řekl jeden z úředníků Evropské komise.
Setkání expertů se konalo necelých šest měsíců poté, co EU formálně zrušila blokádu na nové biotechnologické produkty tím, že právně předurčenou procedurou povolila jiný typ GM kukuřice od jiné společnosti. Pokud se totiž nesejde dostatek expertních hlasů, akta obvykle putují k ministrům, ledaže by se experti shodli s Komisí, že odklad je nejlepší způsob akce. Pokud se ani ministři do tří měsíců nedokáží shodnout, Komise může import povolit.
Monsantem požadované povolení pro používání kukuřice známé jako MON 863 a upravené tak, aby byla rezistentní vůči hmyzu, jehož larvy poškozují kořeny, je určená jako krmivo pro zvířata a nikoliv pro potravinářské účely.
Nakloněno je málo zemí
Ekologické skupiny sdělily, že pouze čtyři z národních delegací, které na setkání promluvily, byly pro schválení dovozu kukuřice MON 863. „Nesouhlasné postoje k této geneticky modifikované kukuřici jen zvýrazňují nedostatky v evropských posuzovacích procedurách,“ řekl Eric Gall ve vyjádření mezinárodní environmentální skupiny organizace Greenpeace. „Společnosti poskytují data v nedostatečné kvalitě a členské státy nezvládají provést důkladná riziková posouzení.“
Evropská unie zůstává v otázce biotechnologií stejně hluboce rozštěpena, jako byla v roce 1998, kdy některé země oznámily, že nebudou vydávat žádná nová povolení, dokud se evropské biotechnologické zákony nestanou přísnějšími. Od té doby končí všechny pokusy získat nové oprávnění pro GM produkty ve slepé uličce, a to navzdory tomu, že zákaz padl.
Proti jakémukoliv novému rozhodnutí povolujícímu dovoz by se mohlo postavit evropské veřejné mínění, protože více než 70 procent spotřebitelů s geneticky upravenými potravinami nesouhlasí.
Hanka Hermová (EcoMonitor)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 29. 9. 2004