Bezpečnost potravin

Evropský Úřad pro bezpečnost potravin potvrzuje nepříznivé účinky vysokých dávek soli

Vydáno: 3. 7. 2005
Autor:

Spotřeba sodíku v současném množství je podle EFSA rizikovým faktorem pro srdeční a ledvinová onemocnění. Hlavním zdrojem sodíku jsou zpracované potraviny, z kterých se získává v denní stravě asi 70–75 % veškerého sodíku. Do roku 2010 by se měla spotřeba soli ve Velké Británii snížit na 6 g na osobu a den.

Evropský Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval materiály týkající se horní hranice příjmu sodíku a zároveň potvrdil, že spotřeba sodíku v současném množství je rizikovým faktorem pro srdeční a ledvinová onemocnění. Sodík patří mezi dvanáct zbývajících minerálních látek a vitaminů, u kterých je od EFSA požadováno vědecké posouzení pro podporu legislativní činnosti Evropské komise v těchto otázkách. Přestože je sodík esenciální živinou, jeho současný denní příjem v Evropě podle EFSA výrazně překračuje doporučované hodnoty. Konzumace přílišného množství sodíku je považována za významný rizikový faktor při vzniku vysokého tlaku, a samostatně způsobuje nebo v kombinaci s jinými faktory přispívá ke zvýšení výskytu srdečních onemocnění. Údaje získané britským Úřadem pro bezpečnost potravin (FSA) tvrdí, že každý den minimálně 26 milionů lidí konzumuje v průměru více soli než je doporučovaný denní limit 6 g. Muži spotřebují denně průměrně 11,0 g soli, zatímco ženy konzumují v průměru 8,1 g soli denně. Hlavním zdrojem sodíku jsou  zpracované potraviny, z kterých se získává v denní stravě asi 70–75 % veškerého sodíku. V zájmu veřejného zdraví je od výrobců potravin požadováno, aby snižovali hladinu soli v recepturách svých zpracovaných výrobků. Podle záměrů Blairovy vlády publikovaných v březnu 2004 musí potravinářský průmysl přispět ke snížení příjmu soli u populace, a to na 6 g na osobu a den do roku 2010. Při ceně 0,21 EUR za kilogram ale každá alternativa soli cenu výrobku s novou recepturou zvýší. Sůl, která je kořením i konzervační látkou hraje u nejrůznějších potravin na trhu rozhodující úlohu.
http://www.foodproductiondaily.com/news/ng.asp?id=60853