Bezpečnost potravin

Evropský parlament schválil balíček předpisů o bezpečnosti potravin

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

Evropský parlament  schválil "hygienický balíček" týkající se bezpečnosti potravin, zejména živočišného původu. Nová legislativa důsledněji zavádí zásadu plné odpovědnosti výrobců za bezpečnost potravin v celém řetězci "od farmy až po vidličku" a rozšiřuje uplatnění analýzy možných rizik a kritických bodů již v prvovýrobě, zejména při zpracování masa.

Poslanci se však ukázali ve svých nárocích na výrobce a kontrolu přísnější, než navrhovala Evropská komise a zástupci členských zemí. Lze tak ještě očekávat „usmiřovací řízení“ mezi unijními institucemi a až pak přijetí definitivní podoby nových předpisů. Nová legislativa, spočívající v jedné směrnici a čtyřech nařízeních, slaďuje požadavky z dosavadních 17 direktiv, z nichž nejstarší pochází z roku 1964. Jak upozornil v debatě parlamentní zpravodaj Horst Schnellhardt, hlavní je snížit riziko pro spotřebitele, a většina kolegů mu dala za pravdu. Neprošly tedy návrhy především „Zelených“ na měkčí uplatnění přísných předpisů u malých podniků či u malovýroby jen pro místní trh; zákonodárci připustili větší pružnost pouze u tradičních místních výrobků. Sněmovna rovněž nesouhlasila s přítomností pracovníků jatek při kontrolách, které by tak podle poslanců ztratily svůj úřední charakter a „zprivatizovaly“ by se. „Česká republika vítá sjednocení evropských norem. Obecně lze říci, že by nemělo jít o překvapení pro české zemědělce a potravináře, protože o balíčku se diskutuje již půl roku. O dopadech však bude možné podrobněji hovořit až po smiřovacím řízení,“ řekl Milan Kuna z české mise při EU.
ČTK