Bezpečnost potravin

Evropský „Kód pro bujóny a polévky“

Vydáno: 11. 12. 2003
Autor:

V r. 1990 byla Federací (evropských) svazů výrobců vývarů a polévek vypracována kritéria, podle nichž byla v r. 2001 revidována i norma Codex Alimentarius. Kód byl aktualizován v r. 2003 a očekává se, že jej akceptuje i deset nově přistupujících evropských států.

Direktorát pro vnitřní trh a záležitosti průmyslu (EU) přijal iniciativu Federace (evropských) svazů výrobců vývarů a polévek FAIBP/AIIBP ohledně vydání kvalitativních kritérií pro tyto výrobky. Cílem tohoto „Kódu pro praxi“ má být zjednodušení obchodování na vnitřním trhu EU, zajištění ochrany spotřebitele před klamáním a falšováním a zajištění rovných konkurenčních podmínek.pro výrobce.
Kriteria byla Federací svazů vypracována v r. 1990 a v r. 1991 schválena tehdejším šéfem direktorátu pro vnitřní trh jako oficiální. Od té doby byla převzata téměř všemi členskými státy EU do národních legislativ nebo výrobkových směrnic. Úspěšnost na mezinárodní´úrovni se projevila tím, že tato kritéria byla vládami i producenty na celém světě přijímána jako referenční dokument. Proto ve fázi přepracovávání příslušné normy Codex Alimentarius (CA) v letech 1995 – 2001, k níž byl „Kód“ použit jako předloha docházelo jen v omezené míře k diskusím.
Aby se „Kód“ poté uvedl zcela do souladu s revidovanou normou CA (Codex Stan 117-1981, Rev. 2 – 2001)  došlo v r. 2003 k jeho přepracování, a to hlavně proto, aby se aktualizovaly analytické metody a aby se poukázalo na změny ve struktuře členů. Byly provedeny jen malé změny původního Kódu. Byla vyškrtnuta kritéria týkající se organoleptických vlastností, změněny požadavky na složení „ostatních vývarů“, stanoven zákaz přídavku kreatininu a změněna definice pojmu „drůbež“. Zůstala tam i původní definice „hydrolyzovaných bílkovinných přípravků“, i když tato byla z normy CA již vyškrtnuta.
Federace usiluje o to, aby se kritéria stala základem pro zpracování evropských norem, aby byla přijímána celosvětově a především, aby sloužila k harmonizaci v EU, tzn, aby je akceptovalo i deset nově přistupujících evropských států.

V Kódu jsou definovány
a) vývary a polévky, formy jejich nabízení (připravené ke konzumaci, zahuštěné a sušené), zásadní složení a charakteristiky,
b) hovězí maso, masový extrakt, hydrolyzovaný bílkovinný přípravek, drůbež.
Pokud jde o použitelné přísady, o kontaminanty, o záležitosti hygieny a označování, je odkazováno na legislativu ES.
Dále je uveden seznam doporučených analytických metod, které jsou vydány Federací AIIBP jako „Vyšetřovací  metody pro průmysl polévek“ (Untersuchungsmethoden für di Suppenindustrie, vydavatel: Verband Schweizerischen Hersteller von Suppen und Saucen, Bern).

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 99, 2003, č. 11, s. 2003