Bezpečnost potravin

Evropské výzkumné projekty zaměřené na ekologické potraviny a zemědělství

Vydáno: 8. 1. 2006
Autor:

Přehled výzkumných projektů EU podporovaných z prostředků Evropské komise.

* QualityLowInputFood

Jde o integrovaný projekt, který byl spuštěn v průběhu 6. rámcového programu výzkumu podporovaného Evropskou komisí. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a bezpečnost potravin a snížit náklady na produkci ekologických potravin a potravin s “nízkými vstupy”.  Projekt byl zahájen v březnu 2004 a na jeho řešení se podílí 31 evropských partnerů zabývajících se různými vědními disciplínami.

Více informací o projektu.

 

* CORE Organic

Koordinace evropského transnárodního výzkumu zaměřeného na ekologické potraviny a zemědělství. Projekt byl iniciován jako součást “European ERA-NET Scheme”. Dosud je do projektu zapojeno 11 zemí.

Více informací o projektu.

 

* Organic Revision

Cílem projektu je poskytovat doporučení pro vytváření legislativy EU zaměřené na ekologické zemědělství.

Více informací o projektu.

 

* EISfOM

Evropský informační systém o trzích s ekologickou produkcí (organic markets).

Více informací o projektu.

 

* SAFO

Trvalé zdraví zvířat a bezpečnost potravin při ekologickém způsobu hospodaření.

Více informací o projektu.

 

* EU-CEE-OFP

Další vývoj politiky zaměřující se na ekologické hospodaření v Evropě se zvláštním důrazem na rozšiřování EU.

Více informací o projektu.

 

* REPCO

Náhrada fungicidů s obsahem mědi při produkci vinné révy a jablek v Evropě novými opatřeními k regulaci plísně révové (Plasmopara viticola) a strupovitosti jabloně způsobené vřeckatou houbou (Venturia inaequalis).

 

* ENVIRFOOD

Systém produkce potravin příznivý pro životní prostředí: požadavky na šlechtění rostlin a produkci semen. Cílem projektu je dosáhnout společného postupu šlechtitelů rostlin, producentů semen a specialistů na testování odrůd v Pobaltských zemích.

 

* ORGAP

Evropský akční plán ekologických potravin a hospodaření – vytvoření kritérií a postupů pro hodnocení.

Více informací o projektu.

 

* CHANNEL

Otevírání kanálů komunikace mezi asociovanými kandidátskými zeměmi a EU v ekologickém způsobu hospodaření.

Více informací o projektu.

 

* Intercrop

“Intercropping” (pěstování) cereálií a luštěnin na zrno (grain legumes) pro zvýšenou produkci, regulaci plevelů, vyšší kvalitu produktů a zamezení ztrát dusíku v evropských systémech ekologického hospodaření.

Více informací o projektu.

 

* Organic Inputs Evaluation

Harmonizované a standardizované postupy hodnocení produktů na ochranu rostlin, hnojiv a přípravků na zlepšení půdy s využitím v ekologickém zemědělství.

Více informací o projektu.

 

* Blight-Mop

Vytvoření systémového přístupu k regulaci plísně bramborové při ekologické produkci brambor v EU.

Více informací o projektu.

 

* Organic HACCP

Doporučení pro řetězec výroby, distribuce a spotřeby s cílem zvýšit bezpečnost a kvalitu certifikovaných ekologických potravin.

 

Přehled výzkumných projektů podporovaných EU