Bezpečnost potravin

Evropské spotřebitelské centrum

Vydáno: 24. 4. 2005
Autor:

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu začíná fungovat centrum pro poradenství a pomoc při vyřizování stížností na zboží a služby zakoupené v EU.

Při reklamaci výrobku nebo služby, které si lidé koupí v zahraničí, bude možné od dubna 2005 využívat bezplatných služeb Evropského spotřebitelského centra, které bylo založeno dne 1. 1. 2005 a otevírá se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze v ulici Politických vězňů, a sice za finanční podpory EU. Lze se informovat o záručních podmínkách a možnostech reklamace před nákupem a je nabízena bezplatná spolupráce a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v zemích EU, v Norsku a na Islandu. Centrum je členem sítě evropských spotřebitelských center v těchto zemích a při řešení výše uvedených případů spolupracuje. Centrum nebude sloužit informacím ohledně reklamací v ČR, s výjimkou poradenství pro cizince.

Moderní obchod, 2005, č. 3, s. 9