Bezpečnost potravin

Evropské spotřebitelské centrum

Vydáno: 27. 10. 2006
Autor:

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) nabízí bezplatné informace a rady o právech spotřebitelů v zemích EU a může pomoci při řešení přeshraničních spotřebitelských reklamací a sporů.

ESC, provozované za finanční pomoci EU a sídlící v Praze při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, se nezabývá otázkami, stížnostmi a spory českých spotřebitelů na českém trhu, ale nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v ostatních členských zemích EU včetně Norska a Islandu, včetně stížností na chování a jednání obchodníků v těchto zemích.

 

 

Kontaktní informace:

Evropské spotřebitelské centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

110 15 Praha 1 – Staré Město

 

Pracoviště:

Politických vězňů 20

Praha 1 – Staré Město

 

Tel.: + 420 22406 2672

Fax: +420 22406 2314

e-mail: esc@mpo.cz

web: www.mpo.cz

 

 

Poznámka: Pomoc ESC je podmíněna souhlasem žadatele se zpracováním jeho osobních dat (jméno, adresa, telefonní a e-mailové spojení).

 

Zdroj: www.spotrebitel.cz