Bezpečnost potravin

Evropské normy pro měřidla teploty v mrazicích prostorách

Vydáno: 26. 3. 2003
Autor:

Velká Británie se snaží o prosazení začlenění evropských norem EN 12830, EN 13485, EN 13486do legislativy EU.

Velká Británie se snaží prosadit harmonizované normy pro měřidla teploty v mrazicích prostorách do novely směrnice 92/1 o zmrazených potravinách. Práce na této problematice byly již v rámci evropské normalizace CEN ukončeny vydáním norem EN 12830 týkající se záznamníků a jejich testování a způsobu použití, EN 13485 týkající se teploměrů měřících teplotu vzduchu a teplotu ve výrobku při transportu, skladování a distribuci zmrazených a chlazených výrobků a také jejich testování a způsobu použití a EN 13486 týkající se pravidelného ověřování záznamníků a teploměrů.
EU Food Law, 2002, č. 132, s. 8–9