Bezpečnost potravin

Evropské normy na laboratorní vybavení a chladicí zařízení

Vydáno: 16. 9. 2003
Autor:

Rakousko přijalo jako své ŐNORM evropské normy EN 14056 týkající se laboratorního zařízení a EN 13732 týkající se chladicího zařízení na mléko.

Evropská norma EN 14056 obsahuje doporučení pro montáž a vybavení laboratorních stolů, skříněk a připojení sítí. Doporučení jsou určena všem, kteří se podílejí na plánování, výrobě, instalaci i používání laboratorních zařízení.
Dostatečné chlazení je nejdůležitějším předpokladem při zpracování mléka. Evropská norma EN 13732 (nyní přijatá jako ŐNORM ) obsahuje požadavky na konstrukci výrobu, výkonnost, ovladatelnost, bezpečnost a hygienu chladicích zařízení pro nádrže na mléko (specifikováno pro nádrže určené pro nádrže určené k uchovávání mléka po dobu 24, 48 a 72 h). Je uveden i s tím související postup zkoušení.
Ernährung, 27, 2003, č. 7/8, s. 321