Bezpečnost potravin

Evropské celní laboratoře

Vydáno: 1. 6. 2010
Autor:

Publikace Evropské komise vydaná v roce 2010.

Evropské celní laboratoře hrají důležitou úlohu v boji proti nezákonnému obchodování a podvodům tím, že poskytují znalecké posudky potřebné na podporu evropských nařízení ve všech záležitostech týkajících se celních sazebníků, klasifikace a nomenklatury.
Celní laboratoře mají v Evropě dlouhou historii. K nejstarším patří celní laboratoř ve Vídni, která zahájila svoji činnost v roce 1848. Většina celních laboratoří vznikla před polovinou 20. století.
Celní laboratoře v Evropě úzce spolupracují s úřady zabývajícími se bezpečností potravin a spotřebitelských výrobků.
 
GŘ pro daně a celní unii Evropské komise vydalo v roce 2010 publikaci (ISBN 978-92-79-13631-3) pod názvem “Evropské celní laboratoře: zkušenost, na kterou se můžete spolehnout” (viz příloha).
 
 

Zdroj: EU Bookshop