Bezpečnost potravin

Evropská technologická platforma “Food for Life”

Vydáno: 21. 1. 2006
Autor:

V ETP “Food for Life” je nastíněna vize potravinářského oboru do roku 2020 a dále. Na základě této ETP bude vytvořena Strategická výzkumná agenda, která bude předložena Evropské komisi v souvislosti s přípravou 7. rámcového programu V&V v EU. Přehled souvisejících technologických platforem.

Dne 5. července 2005 byla v Bruselu spuštěna evropská technologická platforma (ETP) pod označením “Food for Life” (Potraviny pro život). Cílem této ETP je určit vize a příležitosti oboru v rámci potravinového řetězce.

Uvedená ETP je založena na materiálu (vizi), který připravil malý tým, a který odráží zájmy a aktivity vysokých škol a průmyslu, přičemž záštitu nad ní převzala Evropská federace výrobců potravin a nápojů (CIAA). ETP “Food for Life” má rovněž širokou podporu ostatních subjektů z oblasti potravin a nápojů.

 

Aby se vize přeměnila v realitu, je třeba návrhy nastíněné v ETP dále projednat širší skupinou expertů EU. Za tímto účelem bylo naplánováno uspořádání konzultačního workshopu, který se uskuteční dne 2. února 2006 v Bruselu. Cílem této akce je podání připomínek, dodatků, pozměňovacích návrhů k výchozímu materiálu a stanovení priorit.

Tento postup povede k vytvoření Strategické výzkumné agendy (SRA) – formální verze, která by měla být v březnu 2006 předložena Evropské komisi, tj. v době, kdy se bude připravovat 7. rámcový program.

SRA, která se tvoří, by měla vycházet ze šesti různých témat ETP a dvou dalších horizontálních pracovních programů. Jsou to:

* potraviny & zdraví,

* kvalita potravin & průmyslová výroba,

* potraviny & spotřebitelé,

* bezpečnost potravin,

* udržitelná výroba potravin,

* management potravinového řetězce,

* horizontální problematiky,

* komunikace, školení & transfer technologie.

 

SRA a plán implementace ETP “Food for Life” by měl být publikován koncem roku 2006.

Příloha : ETP “Food for Life”. Vize do roku 2020 a dále (informační brožura, 40 stran) [pdf ; 854910 bytů]

CIAA

 

Pozn.:

S ETP “Food for Life” souvisejí některé další ETP, a to:

* Innovative Medicines Initiative (IMI)

* NanoMedicine

* Plant Genomics and Biotechnology (“Plants for the Future”)

* Industrial Biotechnology (“Sustainable Chemistry”)

* Farm Animal Breeding

* Global Animal Health

* Forest-based Sector

* Diet, Physical Activity and Health

 

CIAA-ETP