Bezpečnost potravin

Evropská konference o senzorických vlastnostech potravin a nápojů

Vydáno: 26. 2. 2009
Autor:

Sborník příspěvků z konference, která se uskutečnila v Haagu (Nizozemí) v září 2006.

Evropská konference o senzorice se pořádá od roku 2004 ve dvouletých intervalech. První konference se konala ve Florencii (Itálie) v roce 2004, druhá v Haagu (Nizozemí) v září 2006, třetí v Hamburku (Německo) v září 2008.

Konference v roce 2010 se uskuteční ve Španělsku.

V časopise “Food Quality and Preference” byly uveřejněny vybrané příspěvky z  konference v roce 2006. Online přístup k článkům z uvedeného časopisu zprostředkovává Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI.