Bezpečnost potravin

Evropská konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví

Vydáno: 20. 3. 2006
Autor:

XII. ročník konference, tentokrát na téma "Rozvojem vědy k prosperitě" se bude konat 16. a 17. května 2006 v areálu České zemědělské univerzity v Praze.

Hlavními tématy připravované konference jsou:

     možnosti a směry vědy v Evropské unii,

     na počátku iniciativy i2010,

     informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti,

     aplikace pro zemědělství a lesnictví,

     elektronické učení pro venkov,

    lidský aspekt rozvoje informační společnosti,

     bezpečnost a vysledovatelnost potravin.

 

Součástí konference ISZL 2006 bude workshop „SIGs within EFITA and rural@work Community“ a 2. ročník soutěže Agris 2006.

 

Bližší informace o konferenci včetně důležitých termínů, program konference, formulář k registraci a podmínky partnerství naleznete na webových stránkách konference: www.iszl.cz.