Bezpečnost potravin

Evropská komise vydala příručku pro orientaci v nových požadavcích na hygienu importovaných potravin

Vydáno: 31. 7. 2005
Autor:

EK vydala příručku, která je určena především kompetentním úřadům a potravinářským podnikům v členských státech EU a ve třetích zemích a má poskytnout informace a odpovědi na klíčové otázky týkající se implementace nových požadavků na hygienu importovaných potravin.

Příručka bude v průběhu času doplňována a aktualizována s přihlédnutím ke zkušenostem a informacím členských zemí, kompetentních úřadů a potravinářských podniků v třetích zemích, importérů potravin, veterinárních úřadů a úřadů bezpečnosti potravin. Celá je k dispozici na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com