Bezpečnost potravin

Evropská komise o fusariích

Vydáno: 26. 5. 2004
Autor:

Při první diskusi o produktech fusarií přípustných v potravinách navrhla EK limity pro deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny. Záležitost bude na pořadu jednání opět v dubnu 2007.

Při jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v dubnu 2004 byly projednávány limity, které by měly být stanoveny pro produkty fusarií v potravinách. Pro deoxynivalenol (DON 1) byly navrženy hodnoty od 1500 µg/kg v nezpracované pšenici durum a ovsu po 500 µg/kg v chlebu, pečivu a sušenkách. Pro kukuřičnou krupici, obilné mouky a semolinu byla navržena hodnota 750 µg/kg . V cereální výživě pro kojence a malé děti by mělo být nejvýše 150 µg/kg.
Navrhované hodnoty pro zearalenon se pohybovaly od 20 µg/kg u cereální výživy pro kojence a malé děti po 100 µg/kg pro nezpracované obiloviny (s výjimkou kukuřice).
Hladina fumonisinů by měla být od 150 µg/kg u cereální výživy pro kojence a malé děti po 1000 µg/kg pro kukuřičné pokrmy a mouky.
Další diskuse na toto téma se bude konat v dubnu 2007.
EU Food Law, 2004, č. 166, s.4-5