Bezpečnost potravin

Evropská komise kontroluje pesticid nitrofen v krmivech pro zvířata

Vydáno: 18. 8. 2002
Autor:

herbicid nitrofen, rezidua v krmivech pro zvířata, skandál v Německu, kontrola v EU

Po panice v Německu budou experti Evropské unie pro nezávadnost potravin  prověřovat  hodnoty zakázaného pesticidu nitrofenu v krmivech pro zvířata a potravinách v celé EU. Odborníci Evropské unie na nezávadnost potravin čelili diskusi o odhalení kontaminace krmiv pro zvířata tímto potenciálním karcinogenem v Německu. Oficiální činitelé EU sdělili, že odborníci by měli znova začít diskutovat o limitu nitrofenu. Řekli, že to neznamená, že by měla být povolena menší množství, ale mělo by být stanoveno nejnižší zjistitelné množství. To bude zavazovat členské státy k tomu, aby prováděly pravidelné zkoušky na nitrofen. Němečtí výzkumníci začali s masivním průzkumem, aby podchytili maso a vejce ze stovek farem, které kupovaly krmiva pro zvířata kontaminovaná tímto herbicidem. Okolo 400 farem s chovem skotu, prasat a drůbeže bylo v karanténě s testy poté, co dostaly krmivo vyrobené při použití kontaminované pšenice. Předtím se státní skandál týkal krmiva zasílaného farmářům chovajícím drůbež, používajícím speciální metody pro organickou produkci. Zdroj kontaminace je velký sklad v Malchinu na východě země, který byl v době socialistického východního Německa využíván k uchovávání pesticidů a herbicidů. Tam byla skladována i rezidui kontaminovaná pšenice. Všech 260 známých skladů pesticidů a herbicidů v bývalém východním Německu je nyní zkoumáno na rezidua nitrofenu.
Feed management, 53, 2002, č. 6, s. 29     (Vo)