Bezpečnost potravin

Evropská databáze spotřeby potravin

Vydáno: 1. 6. 2005
Autor:

Vytvoření evropské databáze o spotřebě potravin bylo předmětem třetího kolokvia organizovaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 28.–29. dubna 2005.

Ve dnech 28.–29. dubna 2005 se konalo v Bruselu již třetí kolokvium uspořádané Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA/EÚBP). Tématem tohoto kolokvia byla “Evropská databáze spotřeby potravin – současné, střednědobé až dlouhodobé strategie”.

 

Cílem akce byla otevřená vědecká diskuse o současné úrovni harmonizovaných přístupů ke sběru dat týkajících se spotřeby potravin a dále vytvoření podrobné databáze o spotřebě potravin na evropské a mezinárodní úrovni.

Příloha 1: Program kolokvia [pdf ; 37280 bytů]
Příloha 2: Přehled otázek pro diskusi na kolokviu [pdf ; 35986 bytů]

Na kolokviu byla představena řada prezentací:

* INRAN (National Research Institute on Food and Nutrition), Itálie

* Nationa Food Administration, Švédsko

* Projekt EFCOSUM 2000–2002 (European Food Consumption Survey Method)

* IARC–WHO (International Agency for Research on Cancer, Nutrition and Hormone Group), Francie

* Databáze o spotřebě potravin v EU, kterou vytváří EFSA pro účely odhadu expozice

* Témata k projednávání na 3. kolokviu EFSA ve 4 diskusních skupinách

* Vytváření stručné databáze spotřeby potravin v EU

* Metodologické problémy u údajů o spotřebě potravin

* Důvody pro pan-evropský přehled o spotřebě potravin založený na údajích o domácnostech a jednotlivcích

Uvedené prezentace jsou k dispozici registrovaným členům Potravinářské komory ČR.

 

EFSA