Bezpečnost potravin

Evropany zajímá, co mají na talíři

Vydáno: 9. 2. 2007
Autor: pospisilova

Petice milionu občanů EU.

Zástupci Greenpeace předali 5. února evropskému komisaři pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele Markosi Kyprianou petici s podpisy 1 milionu občanů EU.

 

Petice požaduje povinné značení mléka, masa, vajec a dalších živočišných výrobků ze zvířat krmených geneticky modifikovanými organismy (GMO). 1) Akce před sídlem Komise v Berlaymont se zúčastnili i aktivisté české pobočky Greenpeace, kteří spolu s dalšími rozvinuli 500 metrů dlouhého hada s podpisy.

 

Greenpeace shromáždilo od května 2005 do prosince 2006 podpisy z 21 členských států EU včetně České republiky. Od Irska po Polsko, od Finska až po Řecko, všude lidé trvají na svém právu vědět, zda potraviny byly vyrobeny s použitím GMO. Právo na informace je základním právem občanů Evropské unie. Účast veřejnosti na zákonodárném procesu byla také základním kamenem návrhu evropské ústavy, který se německé předsednictví pokouší oživit. Zaručuje občanské společnosti právo iniciovat vznik unijní legislativy.2)

 

Text petice za povinné označování GMO živočišných produktů zní: „Žádám Evropskou komisi, aby respektovala mé právo být informován/a, změnila současnou legislativu ohledně označování GMO a zavedla povinné značení výrobků ze zvířat krmených GMO.“ Pouze důsledné označování výrobků může spotřebitelům zaručit skutečnou svobodu výběru.

 

Od vstupu České republiky do EU 1. května 2004 i nás zavazuje nová legislativa týkající se povinného označování GM potravin a krmiv. Musí být označeny všechny výrobky, které obsahují více než 0,9 % GMO nebo jsou vyrobeny ze složek obsahujících více než 0,9 % GMO. V legislativě se však vyskytly mezery. Právě výrobky ze zvířat, která jsou krmena GM krmivem, označeny být nemusí. Uvážíme-li ale, že většina z celkového množství GM sóji, kukuřice či řepky dováženého do EU (90 %) je využita jako krmivo pro prasata, skot a drůbež, jde o opravdu závažný problém. Jedná se o množství asi 20 milionů tun GMO, které vstupuje každoročně do potravinového řetězce, aniž by o tom měli spotřebitelé tušení.

 

„Tato petice žádá EU, aby zabránila servírování GMO na naše talíře zadními vrátky – díky mezeře v zákoně,“ řekla Magdalena Klimovičová, konzultantka Greenpeace v oblasti GMO. „Během dnešního setkání budeme po komisaři Kyprianou požadovat, aby zajistil občanům právo svobodně si vybrat, zda budou jíst potraviny ze zvířat krmených GMO.“ Podle stávajícího zákona nemají spotřebitelé jinou možnost, než jíst potraviny vyrobené za použití GMO. „Odstranění GMO z evropského potravinového řetězce pomůže chránit životní prostředí před nekontrolovaným uvolňováním GM plodin, které ohrožuje zdraví a biodiverzitu,“ upřesnila Klimovičová. 3)

 

Poznámky:

1)      Informace o české verzi petice naleznete na adrese http://www.greenpeace.cz/gmo/index.shtml?x=450032.

2)      Na adrese http://www.nogmo.cz/archiv/pruvodce1.pdf si můžete stáhnout Průvodce spotřebitele, který umožňuje nakupovat potraviny bez GMO.

3)      2) Dle Článku I-47(4) návrhu evropské ústavy: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Ústavy. Postup a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, stanoví evropský zákon.“

 

Vyjádření Greenpeace EU v angličtině naleznete zde: http://www.greenpeace.eu/issues/news.html

 

 

 

Zdroj: Mgr. Karel Dolejší, Greenpeace, 5. 2. 07