Bezpečnost potravin

Europe INNOVA

Vydáno: 8. 10. 2006
Autor:

Iniciativa EU k podpoře inovací v jednotlivých sektorech, včetně sektoru potravin. Konference v listopadu 2006.

Iniciativa EU k podpoře inovací v jednotlivých sektorech, včeEurope INNOVA je iniciativa podporovaná Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu výzkumu se zaměřením na inovace. Pro jednotlivé sektory byly vypracovány první zprávy, které mapují danou oblast. Zpráva pro sektor “Potraviny” je k dispozici v příloze 1.

Příloha 1: Food (Scoping paper, 31. 5. 2006)

Na základě zmapování jednotlivých sektorů a analýzy trendů se identifikuje potenciál pro inovace v daném sektoru.
V rámci Europa INNOVA se uskuteční ve dnech 26.–28. listopadu 2006 ve Valencii (Španělsko) konference, která se zaměří na inovace v tradičních průmyslových sektorech (např. stavebnictví, automobily a textil), ale také na rychle rostoucí novátorské společnosti. Program konference je v příloze 2.

Příloha 2: Program konference

Evropská komise