Bezpečnost potravin

EuroPathoGenomics (EPG) – výzkumný projekt EU

Vydáno: 7. 10. 2006
Autor:

Výzkumný projekt EU na vytvoření Evropského virtuálního institutu pro funkční genomiku bakteriálních patogenů.

EPG je projekt financovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V & V v EU v prioritě 1: Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health. Do projektu je zapojeno 37 partnerů z 12 zemí EU a jedné přidružené země. Koordinátorem projektu je University of Würzburg (Německo). Vzájemnou spoluprací předních pracovišť pro oblast genomiky patogenů bude vytvořena vědecká základna (Network of Excellence, NoE) EPG: Evropský virtuální institut pro funkční genomiku bakteriálních patogenů.
Projekt byl zahájen 1. 7. 2005 a bude řešen po dobu pěti let (do 30. 6. 2010). Na projekt bude vynaloženo z prostředků Evropské komise 6,7 milionů EUR. Více informací je k dispozici zde.
Podrobné informace o řešení projektu jsou uveřejněny na adrese www.noe-epg.uni-wuerzburg.de/.

Evropská komise