Bezpečnost potravin

Eurobarometr: Postoje Evropanů k životnímu prostředí

Vydáno: 20. 3. 2008
Autor:

Evropská komise uveřejnila výsledky speciálního Eurobarometru (březen 2008).

V posledním desetiletí se značně změnil charakter ekologických problémů. Globální povaha ekologických problémů je nicméně dlouhodobě známa, protože problémy jako znečištění, pokles biodiverzity, globální oteplování, úbytek ozónu a odlesňování tropů neznají mezinárodních hranic. Občané si proto začínají stále více uvědomovat, že ekologické problémy mohou ovlivnit jejich každodenní život, a proto přemýšlejí o úloze, kterou by mohli hrát v ochraně svého životního prostředí.

Evropská komise, GŘ pro životní prostředí provedlo průzkum mezi veřejností, aby zjistilo, jaké jsou názory, postoje a chování Evropanů vůči životnímu prostředí. Průzkum se prováděl ve 27 členských státech EU v období 13. 11.–14. 12. 2007. V rámci průzkumu odpovídalo na otázky téměř 27 tisíc dotázaných. Otázky se týkaly těchto témat:

– Všeobecné postoje k životnímu prostředí

– Osobní vztah k životnímu prostředí
– Názor na politiky týkající se životního prostředí
– Informovanost o životním prostředí
 
Speciální Eurobarometr 295 publikovaný v březnu 2008 uvádí výsledky tohoto průzkumu (viz příloha).
 
Příloha: Special Eurobarometer report 295 (pdf, 1,65 MB, 127 stran)

Zdroj: Evropská komise