Bezpečnost potravin

Eurobarometr 2010: Rizika spjatá s potravinami – Česká republika

Vydáno: 30. 11. 2010
Autor:

Tisková zpráva EFSA ze dne 17.11. 2010.

Evropané, kteří mají obavy z možných rizik spjatých s potravinami, se znepokojují spíše chemickým znečištěním potravin než bakteriální kontaminací či problémy souvisejícími se zdravím a výživou.

Většina obyvatel Evropy má důvěru v národní a evropské úřady pro bezpečnost potravin, jakožto zdroje informací o možných rizicích spjatých s potravinami (ČR: 64 %).

Pokud se týká rizik spjatých s potravinami, žádná obecná obava nebyla spontánně zmíněna – většina dotázaných uvedla jako hlavní důvod obav chemické látky, pesticidy a další látky (ČR: např. zbytkové látky jako antibiotika a hormony v mase 66 %, znečišťující látky, jako rtuť v rybách  a dioxiny ve vepřovém mase 67 %)

Speciální část evropského průzkumu týkající se rizik souvisejících s potravinami naleznete na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

2010 Eurobarometer survey report on risk perception in the EU

Eurobarometr 2010, Rizika spjatá s potravinami – výsledky za Českou republiku (pdf, 1,49 MB)
Nové výsledky výzkumu vnímání rizik spjatých s potravinami ze strany spotřebitelů v Evropské unii (pdf, 177 kB)

Zdroj: Evropská komise, EFSA