Bezpečnost potravin

EUROAGRI+: výzkumný projekt EU

Vydáno: 21. 12. 2006
Autor:

Projekt v rámci programu EUREKA: posilování konkurenceschopnosti v sektoru zemědělství, potravin a krmiv.

Jde o tematickou síť (network) iniciativy EUREKA určenou pro oblast zemědělství, potravin a krmiv. Hlavním cílem EUROAGRI+ je zvýšit konkurenceschopnost podniků (společností) aktivních v uvedené oblasti a to skrz projekty vědy a technologického vývoje řízené trhem a dále přeshraniční spolupráci.
Hlavní charakteristiky projektů EUREKA jsou:
* žádná byrokracie,
* tzv. bottom-up přístup,
* rychlý proces rozhodování (4x ročně),
* projekt je řízen průmyslovými partnery,
* snadnější přístup k financím (veřejným i soukromým),
* zúčastněným společnostem se dává značka EUREKA, pokud je projekt schválen.
 
Základními podmínkami pro spuštění projektů EUROAGRI+ je:
* inovační charakter projektového návrhu,
* orientace na trh,
* projekt musí být podporován minimálně dvěma nezávislými společnostmi ze dvou členských zemí EUREKA,
* zúčastněné společnosti vedou projekt a mají veškerá intelektuální práva.
 
Termín realizace projektu EUROAGRI+ je 2003–2009. Na projektu se podílí deset zemí. EUROAGRI+ je pokračovatelem projektu EUROAGRI (1992–2003). Nové problematiky, které se budou v rámci projektů EUROAGRI+ řešit se týkají biotechnologie, genomiky, proteomiky, potravinářské technologie, kvality, bezpečnosti a dosledovatelnosti.
 
Jde například o projekty:
* EUROAGRI+ MASTIGO: technologickou platformu pro včasnou detekci mastitid;
* EUROAGRI+ BIOPUR: vývoj biopolymerů z odpadní dřevěné biomasy;
* EUROAGRI+ REVILAN: nový stimulátor pro růst vinné révy a pro použití v přírodě;
* EUROAGRI+ DCTS: systém telemetrie pro dojnice;
* EUROAGRI+ MIPE-USE: minimalizace kontaminace půd/vod pesticidy použitím aditiv pro optimální usazování;
* EUROAGRI+ DEPROYOG: vývoj technologie probiotického jogurtu se zdokonalenými vlastnostmi.
 
Více informací o projektu EUROAGRI+