Bezpečnost potravin

EUFIC: Evropská rada pro informace o potravinách

Vydáno: 19. 5. 2008
Autor:

Přístup k informacím z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdraví, výživy, zdravého životního stylu aj. (v češtině).

EUFIC (European Food Information Council) je informační portál EU zaměřený na bezpečnost a kvalitu potravin, zdraví, výživu, vyváženou stravu a zdravý životní styl. Informace na EUFIC jsou poskytovány v různých jazycích, přičemž některé informace jsou přeloženy do češtiny: EUFIC – česká verze.
Výzkumný ústav potravinářský Praha (VUPP) zprostředkovává přístup k české verzi bulletinu EUFIC FOODTODAY.