Bezpečnost potravin

EU zveřejnila seznam povolených GM produktů

Vydáno: 25. 4. 2005
Autor:

Evropská unie zveřejnila seznam 26 GM produktů, které byly legálně na trhu EU ještě před tím, než vstoupila v platnost současná legislativa pro autorizaci GM potravin a krmiv.

 Seznam tzv. „existujících produktů“ (existing products) obsahuje produkty, které byly schváleny buď podle předchozí legislativy EU anebo v době uvádění na trh schválení nepotřebovaly. Účelem seznamu je objasnit legální status geneticky modifikovaných organismů, jejichž prodej na trzích EU byl povolen před tím, než nový zákonný rámec (Nařízení 1829/2003) vstoupil v dubnu 2004 v platnost.
Od dubna 2004 všechny GM produkty, které chtějí vstoupit na trh EU jako potraviny nebo krmiva, musí podstoupit schvalovací řízení, včetně vědeckého zhodnocení zdravotní nezávadnosti od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Kvůli přizpůsobení „existujících produktů“ novému zákonnému rámci operátoři, kteří chtěli pokračovat v obchodování s „existujícím produktem“, museli tuto skutečnost oznámit Komisi a předložit podrobnou informaci o něm do 18. října 2004. Nenotifikované produkty již na trh EU nesmí.
Komise ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem (JRC) prozkoumala validitu notifikací, které obdržela a souhlasila se zařazením 26 GMO do speciálně vytvořené sekce Komunitního registru geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Pokud je jednou „existující produkt“ do tohoto registru zařazen, může být na trhu EU legálně obchodován po určenou dobu pohybující se v rozmezí 3-9 let. Po uplynutí této doby musí být předložena žádost o obnovení autorizace tohoto produktu.

Komunitární registr 26 GM „existujících produktů“ lze nalézt na stránce http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/register_notification/index.htm

Předmět

Notifikátor

Datum notifikace

Popis

unikátní ID

MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

12.7.2004

Kukuřice rezistentní ke hmyzu MON 810

MON-ØØ81Ø-6

MON863

Monsanto Services International S.A./N.V.

12.7.2004

Kukuřice rezistentní ke hmyzu MON 863, generovaná transformací Zea mays

MON-ØØ863-5

MON40-3-2

Monsanto Services International S.A./N.V.

13.7.2004

Sója tolerantní ke glyfosatu

MON-Ø4Ø32-6

40-3-2

NK603

Monsanto Services International S.A./N.V.

14.7.2004

Kukuřice NK 603 toleratní ke glyfosatu

MON-ØØ6Ø3-6

NK603 x MON810

Monsanto Services International S.A./N.V.

15.7.2004

Hybrid kukuřice NK603 X MON810 toleratní ke glyfosatu (NK603) a rezistentní k larvám motýlů  Sesamia spp. a Ostrinia nubialis (MON810)

MON-ØØ6Ø3-6

x

MON-ØØ81Ø-6

DAS1507

Pioneer Overseas Corporation

19.8.2004

Kukuřice linie 1507, rezistentní ke hmyzím škůdcům a tolerantní k herbicidu glufosinat-ammonium

DAS-Ø15Ø7-1

GT73

Monsanto Services International S.A./N.V.

31.8.2004

Řepka olejná (Brassica napus L.), tolerantní k herbicidu glyfosatu

MON-ØØØ73-7

MON531

Monsanto Services International S.A./N.V.

23.9.2004

Bavlník (Gossypium hirsutum) kultivar Coker 312, transformovaný pomocí plasmidu PV-GHBK04 k resistenci ke hmyzu

MON-ØØ531-6

MON1445

Monsanto Services International S.A./N.V.

23.9.2004

Bavlník (Gossypium hirsutum) kultivar Coker 312,  transformovaný pomocí plasmidu PV-GHGT07 k rezistenci ke glyfosatu

MON-Ø1445-2

T25

Bayer CropScience GmbH

1.10.2004

Kukuřice (Zea mays L.) se zvýšenou tolerancí ke glufosinate ammonium

ACS-ZMØØ3-2

MON531 x MON1445

Monsanto Services International S.A./N.V.

4.10.2004

Hybrid bavlny MON531 x MON 1445 s kombinovanou rezistencí ke hmyzu(MON 531) s rezistencí ke glyfosatu (MON 1445).

MON-ØØ531-6

x

MON-Ø1445-2

GA21

Monsanto Services International S.A./N.V.

4.10.2004

Kukuřice (Zea mays L.) linie GA21 se zvýšenou tolerancí k herbicidu glyfosatu

MON-ØØØ21-9

Bt11

Syngenta Crop Protection AG

4.10.2004

Kukuřice linie Bt11

SYN-BTØ11-1

Bt176

Syngenta Crop Protection AG

4.10.2004

Kukuřice (Zea mays L.) s kombinovanou rezistencí ke hmyzu (gen Bt-endotoxinu) a zvýšenou tolerancí k herbicidu glufosinat ammonium

SYN-EV176-9

MS8/RF3

Bayer CropScience GmbH

5.10.2004

Hybrid řepky olejky (Brassica napus L. oleifera Metzg.) pocházející z křížení:

ACS-BNØØ5-8

(a) potomstvo řepky linie MS8 se samčí sterilitou

 

(b) potomstvo řepky olejky linie RF3 s obnovenou fertilitou

ACS-BNØØ3-6

 

 

 

ACS-BNØØ5-8

 

x

 

ACS-BNØØ3-6