Bezpečnost potravin

EU změní svůj přístup k financování přírodních rizik

Vydáno: 5. 10. 2002
Autor:

fond; vodohopodářství; povodně; ČR;

PRAHA (ČIA) – Evropská komise zřejmě v nejbližší době vytvoří fond na pomoc při náhlých přírodních katastrofách, zejména povodních. Informoval o tom dnes na konferenci věnované vyhodnocení činnosti státního podniku Povodí v letošních povodních ředitel odboru vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství Pavel Punčochář.
Řada vodohospodářů ze současných i kandidátských zemí se navíc podle Punčocháře poukazuje na to, že povodně jsou faktor, který dosud není v evropském zákonodárství blíže specifikován. S ohledem na přeshraniční dopad povodní by měla existovat „jakási základní povodňová legislativa“. „Buď prostřednictvím novelizace současné rámcové směrnice Evropské unie pro vodní politiku nebo novou normou, která by usměrňovala kooperaci a způsob integrované obrany před povodněmi,“ domnívá se Punčochář. Na diskusi o podobě této normy by se již měla podílet i ČR, neboť ředitelé vodohospodářských politik kandidátských zemí jsou od června letošního roku standardně zváni na jednání „vodních ředitelů“ zemí EU.

Jak Punčochář dále řekl, ČR může přitom nabídnout velmi dobré zkušenosti s likvidacemi povodní. „Na rozdíl od jiných evropských zemí nedošlo při letošních povodních v ČR k vážnému poškození žádné z 53 přehrad, již týden po povodních byly všechny tyto objekty prověřeny a bylo konstatováno, že jejich provozuschopnost nebyla nijak narušena,“ dodal Punčochář.

ICEU-EkoList, 30. září 2002 (Mik)