Bezpečnost potravin

EU zakazuje necertifikovanou rýži z Číny

Vydáno: 14. 3. 2008
Autor:

Komise přijala rozhodnutí, které má zabránit opakovanému dovozu geneticky modifikované rýže Bt63 z Číny.

Opakovaný výskyt (v r. 2006 a 2007) neschválené geneticky modifikované rýže Bt63 dovezené z Číny na trh EU vyvolal reakci Komise, která přijala 12. 2. 2008  rozhodnutí zakazující dovoz jakékoli necertifikované GM-rýže a výrobků z ní. Každá dodávka musí mít certifikát prokazující nepřítomnost GMO, a sice na základě testů provedených úředně stanovenou laboratoří. Rozhodnutí vstoupí v platnost 15. 4. 2008. Situace bude znovu vyhodnocena za 6 měsíců.
Ohledně GM-rýže byla vydána celá řada varování v rámci systému RASFF. Týká se to např. i rýžových nudlí, v nichž byla rýže Bt63 zjištěna, i když certifikát tvrdil, že GMO neobsahuje (Seewoo Foods). Bt63 je experimentální odrůda produkující insekticid.
Další informace:
Rozhodnutí 2008/162/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže (OJ L 52, 27.02.2008, s.25)