Bezpečnost potravin

EU: zákaz dovozu okrasných ptáků z jihovýchodní Asie

Vydáno: 1. 2. 2004
Autor:

EU ve snaze vyloučit možnost zavlečení ptačí chřipky do Evropy zakázala dovoz okrasných ptáků ze zemí jihovýchodní Asie postižených tímto onemocněním.

K tomuto opatření došlo ve snaze vyloučit jakoukoli možnost zavlečení viru ptačí chřipky do karanténních stanic v členských zemích EU. Dovozy okrasných ptáků byly s okamžitou platností  zakázány z Kambodže, Indonézie, Japonska, Laosu, Pakistánu, Číny včetně Hong Kongu, Jižní Koreje, Thajska a Vietmanu. Zákaz se týká exotických tropických ptáků  –  drobných zpěvných  ptáků, různých druhů papoušků, sokolů a jestřábů. Dovoz jiných ptáků než drůbeže ze všech členských zemí Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) je podmíněný doprovodnou dokumentací ze země původu zaručující bezvadný zdravotní stav dováženého ptáka, který je v importující zemi předmětem přísných karanténních opatření po dobu minimálně 30 dnů. Žádný pták nesmí opustit karanténu bez povinných laboratorních testů na ptačí chřipku. Mimořádná situace v některých asijských zemích a potenciální velmi závažné důsledky vztahující se ke speciálním kmenům viru ptačí chřipky však vedly Evropskou unii k zavedení zákazu dovozu jakýchkoli ptáků jako předběžného ochranného opatření.
V roce 2003 bylo do EU dovozeno na 100 000 okrasných ptáků, zejména různých druhů papoušků, hlavně z Pakistánu, Číny a Indonézie.
www.agriworld.com