Bezpečnost potravin

EU uvolňuje kontrolní režim drůbežího masa z Thajska

Vydáno: 22. 11. 2003
Autor:

Požadavky EK na testování všech dodávek garnátů a drůbežích produktů z Thajska na rezidua veterinárních pesticidů byly po částečném uvolnění v červenci t.r. a příslušných garancích thajských úřadů zcela odvolány.

Stálý výbor pro potravinové řetězce a animální zdraví přistoupil na návrh EK odvolat zbývajících 20 % požadavků na testování dodávek garnátů a drůbeže z Thajska. Od března 2002 musely být po zjištění nitrofuranů v importovaných živočišných výrobcích z Thajska veškeré zásilky garnátů a drůbeže z této země testovány na přítomnost veterinárních reziduí. Požadavek kontroly všech zásilek garnátů byly zrušen s platností od 24. června 2003 a povinnost testovat drůbeží maso byla redukována ze 100 na 20 % dodávek od 28. července 2003. Výsledky kontroly prováděné členskými státy EU jsou v současné době příznivé a thajské úřady poskytly veškeré potřebné garance, zejména záruky týkající se systematické předvývozní kontroly ke zjišťování nitrofuranů a dalších reziduí.
http://www.foodsafetytoday.com