Bezpečnost potravin

EU se zaměřuje na výzkum prionových onemocnění

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

V květnu 2004 byl spuštěn v EU rozsáhlý výzkumný projekt NeuroPrion pro výzkum BSE.

Z prostředků EU byla dne 28. května 2004 spuštěna činnost NoE (Network of Excellence) – sítě pro výzkum BSE (NeuroPrion network). Do spolupráce se zapojilo 90 % předních vědeckých týmů v EU zabývajících se výzkumem prionových onemocnění. Komise podpoří tento projekt částkou 14,4 milionů EUR. Uvedené prostředky budou použity na výstavbu nového zařízení ve Francii pro výzkum prionů a dále na podporu výzkumných projektů, které povedou ke zdokonalení detekce prionových onemocnění a dohledu nad nimi.
Více informací o projektu NeuroPrion

cordis.lu