Bezpečnost potravin

EU se zabývá varováním na energetických nápojích

Vydáno: 28. 5. 2010
Autor:

Komise má výhrady k návrhu německého předpisu, který stanovuje horní limity sporných látek i varovné označení. Uvádění varování by mělo být harmonizované v celé EU.

Na jednání Stálého výboru pro potraviny (SCF) byla započata diskuse o harmonizaci  předpisu týkajícího se varování uváděného na energetických nápojích. Některé evropské země již předložily Komisi k posouzení návrhy národních předpisů, které požadují regulaci u těchto nápojů (viz Návrh pravidel pro energetické nápoje). K španělskému návrhu nařízení o nápojích, stanovujícímu limity kofeinu a chininu, ale nikoli zvláštní varování, neměla Komise připomínky. Ale v případě německého návrhu požaduje podklady týkající se zdravotního rizika, protože tento předpis je koncipován jinak, je zaměřen speciálně na energetické nápoje, a navíc zároveň stanovuje limity složek i povinné varování.

Harmonizace požadavku na varovné označení je zapotřebí proto, že národní nařízení nemohou zabránit tomu, aby výrobek, který je oprávněně prodáván v jedné členské zemi EU, byl prodáván i v jiných členských zemích.


EU Food Law, 2010, č. 434, s. 6