Bezpečnost potravin

EU schválila rýžové nápoje s přidanými fytosteroly a fytostanoly

Vydáno: 31. 5. 2008
Autor:

Jsou diskutovány podmínky pro obsah fytosterolu a jejich derivátů v rýžových  nápojích.

      Evropská komise svým rozhodnutím č. 2008/36/EC ze dne 10. ledna 2008 schválila  uvádění na trh rýžových nápojů obohacených fytosteroly a fytostanoly jako nové potraviny (novel food) podle nařízení  (EC) č. 258/97. Již dříve při legalizaci použití uvedených aditiv se tvrdilo, že tyto nápoje mohou zvýšit riziko  nadspotřeby fytosterolů. Nařízení Evropské komise č. 608/2004 ze dne 31. března 2004, zaměřené na označování potravin nebo potravinových složek s přidanými fytosteroly, fytosterolestery, fytostanoly nebo s fytostanolestery, by mělo zajistit, aby spotřebitelé  dostali informace nutné pro zabránění nadspotřeby přídávaných fytosterolů. Podle článku 2 musí být rýžové nápoje prezentovány takovým způsobem, že mohou být snadno rozděleny do několika porcí, které obsahují buď maximum 3 g (v případě jedné porce denně), nebo maximálně 1 g (v případě konzumu 3 porcí denně). Množství fytosterolů nebo fytostanolů přidávaných do obalu s rýžovým nápojem nesmí překročit 3 g.  

EU authorise rice drinks with added plant sterols/stanols. Soft Drinks International, March 2008, s. 23