Bezpečnost potravin

EU prodlouží ochranná opatření proti přenosu BSE

Vydáno: 25. 4. 2003
Autor:

návrh orgánů EU na prodloužení ochranných opatření proti šíření BSE na další dva roky

Na základě návrhů Evropské komise publikovaných letos v dubnu mají být různá opatření na ochranu  proti rozšíření a přenosu BSE prodloužena o další dva roky, dříve než vyprší dosavadní lhůta na konci června 2003. Tato opatření zahrnují odstranění specifických rizikových materiálů (SRM) u všeho hovězího masa, ovčího masa a kozího masa dovezeného do EU (s výjimkou dovozu ze zemí, které byly zařazeny do kategorie zemí s „vysoce nepravděpodobným“ výskytem BSE, jako je Nový Zéland) a zákaz určitých porážkových metod a podřadných odřezků masa (např. od páteře nebo od kostí) používaných při výrobě masných produktů (uzenin, hamburgerů, apod.), pokračování restrikcí na exporty hovězího masa z Velké Británie a Portugalska, a kompletní zákaz masové a kostní moučky ke krmení u všech zvířat. Avšak představitelé EU znovu zdůraznili záměr Komise uzákonit odděleně zákaz krmiv při celkové regulaci TSE (přenosné spongiformní encefalitidy), kde by dokonce bylo možné začlenit zmírnění týkající se zákazu krmení zvířat rybí moučkou. Navržené prodloužení uvedených opatření na ochranu proti šíření TSE a jmenovitě BSE nyní musí ještě projít schvalovací procedurou v Evropském parlamentu a Radě. Komise doufá, že by k tomu mohlo dojít ještě za prezidentství Řecka, to je před vypršením původního termínu.

Agra Focus, 2003, č. 85, s. 19