Bezpečnost potravin

EU povolila dovoz některých čínských výrobků živočišného původu

Vydáno: 29. 7. 2004
Autor:

Evropská komise povolila dovoz některých čínských produktů živočišného původu, jako jsou garnáti, ryby chované na farmách, med, mateří kašička a králičí maso, jejichž dovoz do EU byl od ledna 2002 zakázán.

Evropská komise dala souhlas k dovozu některých čínských produktů živočišného původu, jako jsou garnáti, ryby chované na farmách, med, mateří kašička a králičí maso, současně s úpravou veterinárních standardů a zpřísněním kontroly bezpečnosti potravin a krmiv ze strany čínských úřadů. Pro citované výrobky čínské provenience byl v lednu 2002 vydán zákaz importu do EU z důvodu závadnosti potravin, protože v potravinářských výrobcích a krmivech z Číny byla zjištěna přítomnost reziduí veterinárních léků. Omezení importu některých čínských produktů (surimi, mořské ryby, raci) byl zrušeno již dříve. Čínské úřady souhlasí s testováním všech dodávek a vydáváním sanitárních certifikátů pouze pro ty výrobky, které odpovídají požadavkům EU. Zákaz dovozu kuřat a drůbežích výrobků do EU z Číny zůstává v platnosti kvůli diskutabilní bezpečnosti těchto produktů, zejména v souvislosti s ptačí chřipkou. Dovoz vepřového a hovězího masa a mléčných výrobků do EU nebyl nikdy povolen vzhledem k různým druhům chorob dobytka rozšířených v Číně, kupř. slintavce a kulhavce.  Více informací na  adrese

http://www.foodsafetytoday.com