Bezpečnost potravin

EU podporuje organický potravinový řetězec

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Evropská komise bude financovat pětiletý projekt nazvaný QualityLowInputFood. Jedná se o integrovaný projekt na zlepšení jakosti, bezpečnosti a produktivity v dodavatelském řetězci organických potravin, zařazený do Šestého rámcového programu EU (FP6)

Evropská komise podporuje Integrovaný projekt na zlepšení jakosti, bezpečnosti a produktivity v dodavatelském řetězci organických potravin, zařazený do Šestého rámcového programu EU (FP6). Komise bude financovat pětiletý projekt nazvaný QualityLowInputFood (QLIF) až do výše 18 mil. EUR. Projekt QLIF bude koordinován profesorem Carlo Leifertem z univerzity v Newcastle a zaměří se na nejméně prozkoumané problémy, jako kupř. jak ovlivňují rozdíly v produkčních systémech nutriční obsah, chuť a bezpečnost různých skleníkových plodin (př. rajčat), polní zeleniny (př. salát, cibule, brambory, mrkev, kapusta), ovoce, cereálií, masných, mléčných a drůbežích výrobků. V rámci projektu se budou rovněž zkoumat postoje spotřebitelů k organickým potravinám, a vyvíjet nové technologie potřebné pro zlepšení nutriční, mikrobiologické a toxikologické jakosti a bezpečnosti těchto potravin.
Více informací na adrese  http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=FP6_NEWS_FOOD&SESSION=&ACTION=D&RCN=EN_RCN_ID:21878

http://www.foodsafetytoday.com