Bezpečnost potravin

EU podporuje modernizaci státní správy ČR

Vydáno: 25. 3. 2003
Autor:

Phare, Sapard, ISPA, FS, 1303, 6 mil. EUR. Odstranění následků povodní.

Dne 25. března 2003 formálně uzavře ministr vnitra České republiky Stanislav Gross projekt zacílený na modernizaci a zdokonalení státní správy České republiky. Tento projekt, jehož rozpočet je cca 31 milionů Kč (1 milion EUR), byl financován Evropskou unií v rámci programu Phare. Velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrián – se připojí k ministru Grossovi a náměstkovi Josefu Postráneckému při příležitosti oficiálního ukončení projektu, které se koná v úterý dne 25. března 2003. Ve svém komentáři k uzavření projektu velvyslanec Cibrián zdůraznil, že “efektivní veřejné služby jsou důležité nejen pro řádné fungování země a pro poskytování státních služeb občanům, ale jsou též zásadní věcí, jestliže se má Česká republika plně a efektivně zapojit do Evropské unie.”
Novináře co nejsrdečněji zveme k setkání s pozvanými představiteli během přestávky v 09:45, v malé konferenční místnosti v 1. patře na Ministerstvu vnitra, U Obecního domu 3, Praha 1.
Projekt byl zahájen v říjnu roku 2001 a byl určen k tomu, aby byly vytvořeny podmínky pro zvýšení efektivity a kvality centrální státní správy, a aby byla zajištěna transparentnost při realizaci veřejné politiky v České republice. Klíčovými oblastmi pro podporu a zdokonalení byly interní organizace a struktura státní správy včetně řízení a správy lidských zdrojů a informací v rámci státních služeb.
Osmnáctiměsíční harmonizační projekt (Twinning Project) zahrnoval i služební stáž finských a francouzských expertů na Ministerstvu vnitra, na úřadu vlády a na Ministerstvu informatiky. Jejich práce se soustředila na způsoby zavádění moderních technologií a nástrojů řízení do České státní správy tak, aby bylo zajištěno zdokonalení jejích služeb pro občany státu. Pomocí široké palety instruktážních aktivit se tři výše uvedené instituce seznámily s modely a metodami na zdokonalení řízení v oblasti strategie, kvality a informací, i v oblasti správy lidských zdrojů a schvalování rozpočtů. Byla vypracována řada praktických doporučení, která byla adaptována na České prostředí a podmínky, a která by nyní měla být aplikována v celé centrální státní správě tak, aby to vedlo ke zlepšení koordinace kooperace mezi ministerstvy, například pomocí podpory řízení výkonnostních parametrů, zasedání pracovních komisí náměstků, schůzek horizontálně ustavených tematická pracovních skupin. Jako takový by projekt měl být základním příspěvkem k pokračujícímu procesu modernizace centrální státní správy v České republice.
Program Phare má za cíl pomoci České republice při přípravě na členství v Evropské unii. Od roku 1990 bylo schváleno cca 953 milionů EUR (28,5 miliard Kč) na Phare projekty pro Českou republiku. Z této částky bylo 14,7 milionu EUR bylo věnováno na 21 harmonizačních projektů (Twinning Projects) Phare, které se výslovně vztahovaly na oblast justice a vnitřních záležitostí. Harmonizace je nedílnou součástí programů Phare; doposud bylo schváleno cca 90 harmonizačních projektů (Twinning Projects) Phare reprezentujících cca 65,5 milionů EUR (téměř 2 miliardy Kč). V rámci programu ISPA, který financuje projekty pro dopravní a ekologické infrastruktury, bylo od roku 2000 schváleno cca 304 milionů EUR (9 miliard Kč), a v rámci programu SAPARD, kterým jsou financována opatření na rozvoj zemědělství a venkova, bylo od roku 2000 schváleno cca 46,6 milionů EUR (1,4 miliardy Kč). V roce 2002 bylo schváleno dalších 129 milionů EUR (více než 38 miliard Kč) v rámci Fondu solidarity Evropské unie na pomoc pro Českou republiku v jejím úsilí při nápravě škod z povodní. K dnešnímu dni to celkem dává více než 1303,6 milionů EUR (39,09 miliard Kč) z fondů EU pro Českou republiku.

Kontakt: Dušan Ondrejička, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, tel.: 224 312 835.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Tiskové zprávy, 21. 3. 2003