Bezpečnost potravin

EU navrhuje vytvoření harmonizované databáze potravin

Vydáno: 23. 7. 2005
Autor:

Odborníci z EFSA projednávali vytvoření harmonizované databáze potravin Evropské unie, která by umožňovala využívat údaje související s konzumací a bezpečností nejrůznějších potravin ve všech evropských státech.

Na třetí vědecké konferenci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) konané v Bruselu projednávali odborníci z EFSA vytvoření harmonizované databáze potravin Evropské unie tak, aby údaje související s konzumací a bezpečností nejrůznějších potravin mohly být využívány ve všech evropských státech. ESFA chce tyto informace zpřístupňovat buď formou nově vytvořené báze dat, nebo vzájemným propojením již existujících databází. Odpovědní pracovníci ale upozorňují, že je pro tyto účely třeba revidovat, přepracovat a sjednotit příslušné existující směrnice. V první fázi se předpokládá, že členské země poskytnou odpovídající informace pro limitovaný počet kategorií potravin, postačující pro sestavení běžné stravy, a že později bude tato databáze postupně doplňována a upřesňována tak, aby byla vytvořena komplexní, podrobná databáze potravin. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com