Bezpečnost potravin

EU má síť laboratoří pro výzkum geneticky modifikovaných potravin

Vydáno: 7. 12. 2002
Autor:

EK slavnostně otevřela evropskou síť laboratoří, které budou sledovat přítomnost geneticky modifikovaných prvků v potravinách, v krmivu, povinné označování

Nedlouho poté, co se EU dohodla o značení jídla, které obsahuje více než 0,9 procenta geneticky modifikovaných potravin, Evropská komise slavnostně otevřela evropskou síť laboratoří, které budou sledovat přítomnost geneticky modifikovaných prvků v potravinách.
Síť laboratoří bude rozvíjet metody pro zjišťování a kvantifikaci geneticky modifikovaných prvků v potravinách a v krmivu. Má podpořit regulaci geneticky modifikovaného jídla v potravinovém řetězci. „Musíme posílit legislativu a vytvořit průkazné testy k ověřování stavu potravin. Věřím tomu, že síť těchto laboratoří výrazně zlepší naši kapacitu zjišťovat a sledovat geneticky modifikované potraviny a získat vědeckou bázi pro prosazení biotechnologické legislativy,“ prohlásil dnes komisař pro vědu a výzkum Philippe Busquin.
Do laboratorní sítě je zapojeno více než 45 výzkumných středisek po celé EU. Unie navíc pozvala k účasti i kandidátské země, neboť tvrdí, že kontrola geneticky modifikovaných potravin není jen věcí EU, ale i globálních obchodních partnerů.
Rada ministrů unie se nedávno shodla, že každý výrobce musí povinně označit potraviny a krmivo, budou-li obsahovat více než 0,9 procenta geneticky modifikovaných organismů. Chce tak dát spotřebitelům možnost vybrat si, zda chtějí využít geneticky modifikovaných nebo „čistých“ potravin. Evropská unie se tak podle ekologů stává společenstvím s nejpřísnější regulací pro geneticky modifikované potraviny a krmivo. V Japonsku například, které má podobnou legislativu, činí limit pro povinné označování geneticky modifikovaného jídla či krmiv pět procent.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList; 6.12. 2002 (Mik)