Bezpečnost potravin

EU jedná o nových směrnicích pro PAH v potravinách

Vydáno: 16. 10. 2004
Autor:

Evropská komise navrhuje stanovení maximální hladiny karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), zejména pro benzpyren, v uzených, sušených a dalších zpracovaných potravinách.

Stálý výbor EU pro potravinové řetězce a animální zdraví, reprezentující členské státy EU, souhlasí s návrhem EK stanovit maximální hladiny pro karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), zejména pro benzpyren. Návrh se vztahuje na řadu potravin obsahujících tuky a oleje a některé uzené a sušené potraviny, u nichž může být příčinou kontaminace postup zpracování. Rovněž zahrnuje produkty, kde ke kontaminaci může docházet působením kontaminovaného okolního prostředí (kupříkladu u ryb). Návrh nyní bude postoupen k formálnímu přijetí Evropskou komisí. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com