Bezpečnost potravin

EU Bookshop: knihkupectví Evropské komise

Vydáno: 28. 4. 2010
Autor:

Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.

Evropská komise ve svém knihkupectví EU Bookshop nabízí ke stažení téměř 40 tisíc titulů. Publikace jsou tematicky začleněny pod jednotlivá generální ředitelství Evropské komise. GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova má v současné době na svém kontě 571 publikací. Mezi publikacemi vydanými v letech 2008–2010 se nachází několik titulů, které se zaměřují na potraviny z ekologického zemědělství (biopotraviny), např.

 The authentic choice. What it means to buy organic
Správná volba. Co znamená, když se koupí bio (pdf, 3,3 MB, 20 stran)

 

Mezi publikacemi lze rovněž vyhledávat podle tématického zaměření. Do sekce “Food technology and food safety” (Potravinářská technologie a bezpečnost potravin) je zařazeno 263 publikací, např.

 
Metody pro stanovení ftalátů v potravinách. Výsledky monitoringu provedeného mezi evropskými laboratořemi provádějícími kontrolu potravin (pdf, 406 kB, 50 stran)
 

V sekci “Agricultural and fisheries research” (Výzkum zaměřený na zemědělství a rybářství) se nachází 607 publikací, např.

 
Systémy hospodaření s nízkými vstupy. Příležitost pro rozvoj udržitelného zemědělství (pdf, 3,55 MB, 127 stran)