Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek EU Bookshop: knihkupectví Evropské komise do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Ekologické zemědělství - Archiv > Ekologické zemědělství - Archiv> Zemědělství - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

EU Bookshop: knihkupectví Evropské komise

Vydáno: 28.4.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace vydané Evropskou komisí se zaměřením na zemědělství, výzkum, bezpečnost potravin a jiné problematiky.
Evropská komise ve svém knihkupectví EU Bookshop nabízí ke stažení téměř 40 tisíc titulů. Publikace jsou tematicky začleněny pod jednotlivá generální ředitelství Evropské komise. GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova má v současné době na svém kontě 571 publikací. Mezi publikacemi vydanými v letech 2008–2010 se nachází několik titulů, které se zaměřují na potraviny z ekologického zemědělství (biopotraviny), např.

 The authentic choice. What it means to buy organic
Správná volba. Co znamená, když se koupí bio (pdf, 3,3 MB, 20 stran) 


Mezi publikacemi lze rovněž vyhledávat podle tématického zaměření. Do sekce “Food technology and food safety” (Potravinářská technologie a bezpečnost potravin) je zařazeno 263 publikací, např.
 
 Methods for the determination of phthalates in food. Outcome of a survey conducted among European food control laboratories
Metody pro stanovení ftalátů v potravinách. Výsledky monitoringu provedeného mezi evropskými laboratořemi provádějícími kontrolu potravin (pdf, 406 kB, 50 stran)
 


V sekci “Agricultural and fisheries research” (Výzkum zaměřený na zemědělství a rybářství) se nachází 607 publikací, např.
 
 Low input farming systems. An opportunity to develop sustainable agriculture
Systémy hospodaření s nízkými vstupy. Příležitost pro rozvoj udržitelného zemědělství (pdf, 3,55 MB, 127 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021